Det drives nybrottsarbeid hos bedriften Planktonic AS i Trondheim. Lokalisert ved sjøen like utenfor sentrum, har spydspissene og