Etter rømmingen av oppdrettstorsk i Meløy etter nyttår valgte Torskenettverket å opprette et eget redaksjonsråd for å håndtere media og forsikre at det blir gitt faktabasert og balansert informasjon til de som trenger det.

– Torskenæringen har behov for flere lokaliteter for å lykkes med satsingen. Vi er derfor avhengig av tillit hos både forvaltning, politikere, fiskere og opinion, sier lokalitetsutvikler og samfunnskontakt i Kime Akva, Stefan Paulsen.

– Krevende

På tross av daglig og godt arbeid med hensyn til forebygging, så kan rømming kan av ulike årsaker likevel oppstå, mener Paulsen

– Omdømmemessig ser vi at det er krevende med rømningshendelser og vi må alle jobbe for å redusere risiko og omfanget når det oppstår hendelser.