Laksenæringas bransjeorganisasjoner er i harnisk etter at Stortinget i desember vedtok å innføre ny verdsetting av oppdrettstillatelser tildelt før 1998. Konsekvensen blir mer formuesskatt for noen. Opprinnelig forslag ble fremmet av Erna Solbergs høyrestyrte regjering og videreført av Jonas Gahr Støres regjering som består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

For små og lokalt eide oppdrettsselskaper kan det bli snakk om en skatteskjerpelse på opptil 800 prosent.

Mange har protestert, blant andre 70 kystordførere. De frykter for det lokale eierskapet.

Frykter kroken på døra

– Skattevedtaket er et politisk grep som ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet.