– Hva om pukkellaksen kan bli en nyttig ressurs? skriver matforskningsinstituttet Nofima i en pressemelding onsdag.

Pukkellaksen, som ifølge Store Norske Leksikon er den minste av stillehavslaksene, strømmet inn mot norske elver i store mengder i fjor sommer, og ble mye omtalt av både nisje- og riksmedia.

Mange fryktet at laksetypen ville påvirke den norske villaksbestanden på negativt vis, og Miljødepartementet bevilget store summer for å fjerne den. I tillegg gjorde mange stor innsats for å fjerne den fra elvene.

Men nå har Nofimas forskere undersøkt hvordan fisken er som mat.

Om pukkellaks
  • Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. I tillegg har hannen en markert krok på overkjeven.
  • Spesielt de svarte flekkene på halefinnen lett gjenkjennelige.
  • Både hunnen og hannen har hvit underside, grå-grønlige sider og relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale. Små skjell er karakteristisk for pukkellaks. Hannen utvikler en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg og er lett kjennbar. En nygått hunn er sølvblank og kan forveksles med ei sjørøye.
  • Vitenskapelig navn: Oncorhynchus gorbuscha
  • Artsdatabankens faktaark om pukkellaks.

– Egner seg veldig godt til røyking

– Denne fisken ligner mer på vill laks, røye eller ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking. Røkt pukkellaks er tørr og fast, og har fin rødfarge, uttaler forsker Torbjørn Tobiassen i pressemeldingen.

Pukkellaksen har undersøkt pukkellaksen ved bruk av filetindeks og spektroskopiske målinger, og vurdert egenskaper som lukt, tekstur, fettinnhold og farge. Noen av filetene ble brukt i lagringsforsøk, og andre ble røkt. Forskerne brukte sin lange erfaring med andre fiskearter, og sammenlignet resultatene, ifølge meldingen.

– Som for all annen fisk er også pukkellaksens kvalitet avhengig av at fisken fanges skånsomt, og at man har rask nedkjøling og utblødning etter avliving, uttaler Tobiassen.

Rognpotensial

I tillegg viser seniorforsker Sten Siikavuopio til at det også ligger et stort potensial i å ta vare på den delikate rogna til pukkellaksen, som er et svært ettertraktet produkt internasjonalt.

– Det er viktig å få på plass effektive og selektive fangstredskap som kan ta vare på pukkellaksen og sortere ut uønskede arter på en skånsom måte. Et slik arbeid bør startes i 2022 for å være klar til sesongen 2023 når vi neste gang forventer stor-innrykk av pukkellaksen, forteller han.