– Vi har akkurat lagt til kai. Nå er det mer «midt i» gytesesongen, så vi har funnet en god del egg, mer enn forrige gang vi var ute i begynnelsen av mars, sa havforsker Terje van der Meeren til Fiskeribladet onsdag.

Dette er saken
  • Det har vært en økende interesse for torskeoppdrett de siste årene, og produksjonen er ventet å øke framover.
  • Miljøeffekter av rømming, kjønnsmodning og gyting i merd er blant det myndighetene nå innhenter mer kunnskap om.
  • Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune.