Onsdag morgen ble ligningstallene for 2022 offentliggjort. Gustav Magnar Witzøe (30), sønnen til Salmar-gründer Gustav Witzøe (70), toppet skattelisten i Norge i 2021. Tallene for 2022 viser at Kjell Inge Røkke går forbi på inntekt, men Salmar-arvingen er øverst på listen over formue.

Far Witzøe overførte det meste av verdiene til sønnen i 2006, men han er fremdeles aktiv i selskapet. 70-åringen var administrerende direktør i Salmar de første drøye fire månedene av 2022. Linda Litlekalsøy Aase overtok i mai, men gikk av i oktober 2022.