– Jeg er kjempebekymret for situasjonen vi har nå, med høy dødelighet og mye produksjonsfisk, sier Myrseth. Produksjonsfisk er fisk med lav kvalitet, typisk med sårskader eller deformiteter – men det kan også være skader oppstått i en maskin ved slakteriet. Den må feilrettes før fisken kan eksporteres.

Fredag morgen gjennomførte Cecilie Myrseth sammen med landbruksminister Geir Pollestad (Sp) et møte med ledelsen i Mattilsynet om situasjonen. Mattilsynet eies av både Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet - samt Helse- og omsorgsdepartementet.