Fiskeridirektoratet går fra å ha et hovedkontor i Bergen og fem regioner, til to nasjonale divisjoner. Divisjonene er delt mellom forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver.

– Vi har lyttet til de ansatte, næringene og organisasjonene. Med den nye organiseringen sikrer vi likebehandling fra nord til sør uten kunstige geografiske skiller, uttaler fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding

Avgjørelsen om geografisk plassering av lederstillinger er nå til politisk behandling.

- Her vet vi ikke svaret ennå, sier Bakke-Jensen.

Midlertidige ledere

Derfor er det nå pekt ut en rekke midlertidige ledere.