Det viser en oversikt på organets nettsider. Totalt er det gitt tilsagn på