Tidligere professor ved Norges veterinærhøgskole og fiskehelseekspert Trygve Poppe er klinkende klar på hva han synes om både dødelighetstallene som ble presentert i fiskehelserapporten – samt jobben Sjømat Norge gjør.

I rapporten som ble publisert av Veterinærinstituttet tirsdag morgen, kommer det fram at totalt 100,5 millioner laks, inkludert både fisk i sjøfase og settefisk, døde i løpet av fjoråret. 62,7 millioner av dem var i sjøfasen.

– Det er rekordhøy dødelighet, og det går feil vei, sier fiskehelseekspert, og tidligere professor ved Norges veterinærhøgskole, Trygve Poppe til Intrafish, og fortsetter:

– Det er forferdelig trist.