FHF er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, et statlig aksjeselskap som finansieres av en lovbelagt FoU-avgift på eksportert sjømat som brukes til innkjøp av relevant forskning.

Sist sommer besluttet Solberg-regjeringen at FHFs hovedkontor skal flyttes fra Oslo til Tromsø.

FHF