Torsdag kom Havforskningsinstituttets foreløpige rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet på lakselus, også kjent som Nalo-rapporten.

I rapporten presenteres foreløpige lusedata på laks og sjøørret fra Sørlandet til Trøndelag.

Ifølge rapporten er det Hardangerfjorden og produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra som er hardest rammet i år. Her registrerer man et høyt smittepress på utvandrende laks.

Foreløpige data fra sjøørret i indre og midtre deler av Hardanger indikerer også et høyt smittepress, mens det er mindre lus lenger ut i fjordsystemet.