Torsdag kom Havforskningsinstituttets foreløpige rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet på lakselus, også kjent som Nalo-rapporten. I rapporten presenteres foreløpige lusedata på laks og sjøørret fra Sørlandet til