Sæteren utdannet seg til jurist ved Universitetet i Bergen i 2012. I mastergraden sin skrev hun om advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Siden har