Seks spennende gjester stiller til faglig og politisk debatt fra Trondheim tirsdag klokken 15:30. – Lukka oppdrett er kanskje det