VG var først ute med å melde nyheten torsdag. Partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus bekrefter det samme i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Forslaget det er enighet om bygger på modellen lagt fram av regjeringen, med følgende endringer:

 • Forslaget bygger på modellen lagt fram av regjeringen, med følgende endringer:
 • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 % til 25 %.
 • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 % til 75 %.
 • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
 • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus gir det 85 mandater som er kravet for å få flertall på stortinget. Dermed er det Pasientfokus sitt ene mandat som spiller nøkkelrollen.

– Lang prosess

– Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 % og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 %, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) i pressemeldingen.

Han utdyper overfor Intrafish:

– Vi hadde et mål om å gjennomføre det regjeringen la fram, sier Pollestad.

– Er dette et nederlag for regjeringen?

– Nei, vi har fått innført grunnrenteskatt. Jeg tror vi med denne løsningen vi legger fram i dag så har vi noe som står seg over tid.

– Men i forrige uke var dere bastant på 30 prosent. Så tilbake til 35 i proposisjonen. Er ikke det et nederlag med 25 prosent?

– Vi måtte gå der det var flertall. Den skissen vi la frem som ble sagt nei til 16. mai så vil inntektene til staten være omlag på samme nivå neste år, men på lengre sikt vil skatten bli lavere enn vi la frem, svarer Pollestad til Intrafish.

Geir Pollestad (Sp) Foto: Senterpartiet

Leder i finanskomiteen Eigil Knutsen (Ap), sier følgende i en pressemelding torsdag:

– Det er nå bred tverrpolitisk støtte i Stortinget for grunnrenteskatt på havbruk. Det er veldig bra at en viktig næring for Norge nå får forutsigbare rammevilkår. Vi får nå på plass en historisk grunnrenteskatt i Norge som gjør at næring som bruker fellesareal til næringsvirksomhet betaler en skatt til fellesskapet og lokalsamfunnene som har oppdrettsvirksomhet.

– Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier Sveinung Rotevatn.

Forslagene

Ap, Sp, Venstre og Pasientfokus er også enige om å fremmes følgende forslag:

 • Stortinget ber regjeringen sørge for at miljøindikatorer for trafikklyssystemet er på plass fra auksjonsrunden i 2024. Det skal utredes og vurderes indikatorer, som blant annet påvirkning på sjøørret, utslipp og dødelighet.
 • Stortinget ber regjeringen fram til statsbudsjettet for 2024 utrede forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs. Utredningen må gi en avklaring om det er grunnlag for grunnrente på havbruk til havs.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som gjør at nedtrukket produksjon som følge av trafikklyssystemet kan produseres i lukket teknologi.
 • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om en miljøteknologiordning i løpet av 2023.
 • Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2024 legge fram en sak om bedre organisering av samarbeidet mellom myndigheter og oppdrettsnæringen for å sikre en mer helhetlig forvaltning, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd.
 • Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2024 legge fram tiltak for økt bearbeiding av sjømat i Norge.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at Havbruksfondet tilføres midler som om produksjonsavgiften ble økt fra 56 øre til 90 øre fra 1. januar 2023.