– Til neste år venter vi at én million pukkellaks vil gå opp i elvene i Nord-Norge og særlig i Finnmark. Det vil bli en katastrofe, intet mindre. Nå må myndighetene bevilge nok midler til at vi får stoppet galskapen. Venter vi, blir det for seint, sier Geir Kristiansen til Intrafish.

Finnmarkingen leder Berlevåg Jeger- og Fiskeforening. Tirsdag holdt han et foredrag for nordlendinger på årets Dialogkonferanse for laks og ørret i Salten i Nordland. Konferansen er et møtested for villaks-interesser og oppdrettsnæringa.