I forbindelse med årets Aqua Nor-messe har juryen nominert tre finalister til årets Innovasjonspris, skriver Aqua Nor i en pressemelding. Juryen består av fagsjef Kjell Maroni i FHF, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag, og finansrådgiver Oddvar Staulen i Innovasjon Norge

Noras Global SA

Selskapet har utviklet en elektrisk og fjernstyrt livredningsbøye, U Safe. Bøyen kastes på sjøen der den automatisk aktiveres og fjernstyres raskt ut til en person i nød ved hjelp av en joystick. Bøyen med personen kan så styres inn til sikkerhet.

Bøyen drives av to effektive turbinmotorer, og vil fungere uansett hvilken vei den lander på vannet – og om den kastes rundt av en bølge.

Searas AS

SeaRAS Aquasense er en ny metode for måling og observering av parametere, spesielt for lave verdiger av giften hydrogensulfid (H2S) i oppdrettsanlegg og brønner i oppdrettsbåter.

Verdier for H2S i vann kan registreres ned til 0,05 µg/liter, og alarm kan legges inn som varsler hvis nivået går over for eksempel Mattilsynets grenseverdier.

Det er installert SeaRAS Aquasense i flere RAS-anlegg. Målinger er gjort i nye brønnbåter for å ha kontroll på vannet både før levende fisk pumpes om bord og under transport eller behandling. Dette for å sikre at fisken ikke utsettes for skadelig vannkvalitet.

VAKI, del av MSD Animal Health

Innen VAKI SmartFlow-systemet er det VAKI Density Control som observerer, kontrollerer og automatiserer fisketettheten for å maksimere fiskevelferd i fiskekar på landanlegg ved sortering, vaksinering og telling. Density Control-systemet er basert på å opprettholde et jevnt og forhåndsinnstilt forhold mellom levende fisk og vann i fiskehåndteringsprosessen.

En regulator vil tynne ut strømmen av fisk i rørene hvis den forhåndsinnstilte fordelingen av fisk og vann overskrides. VAKI Density Control kan også kombineres med VAKI Automatic Tank Water Level-systemet.

Vinneren annonseres under åpningen av Aqua Nor 2021 i august.