I en melding onsdag opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) at eksportprisen for fersk laks var på 62,03 kroner i uke 30.

Det er en nedgang på 6,1 prosent sammenlignet med uken før.

– Eksportkvantum for fersk laks i uke 30 endte på 19.460 tonn, 0,9 prosent mer enn uken før da volumet var 19.289 tonn, opplyser SSB i meldingen.

I uke 30 ble det eksportert 253 frossen laks, der prisen var 58,28 kroner kiloet.

Hva Kilopris (kr) Endring fra forrige uke (%) Endring samme periode 2020 (%) Kvantum (tonn) Endring fra forrige uke (%) Endring samme periode 2020 (%)
Fersk eller kjølt laks 62,03 -6,1 18,8 19460 0,9 18,1
Frossen laks 58,28 -4,2 -8,1 253 -45,2 -4,5

Kilde: SSB.