– Tenk serien «Lykkeland», som er satt til oljenæringen og Stavanger, og hvordan det kan bli for leverandørindustrien som leverer teknologi, utstyr og kompetanse for oppdrett globalt. Og da ikke bare for laks, men også andre arter. Der er det et enormt potensial, sier Eirik Moe i EY til IntraFish.

Rådgivings- og revisjonsselskapet publiserer årlig en analyse om ståa i havbruksnæringen.

EYs havbruksanalyse