– I forbindelse med funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy i Nordland, har forskere fra HI sammen med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, gjennomført et forskningstokt. Vi samlet inn eggprøver og prøver av vill torsk i området. Disse er sammenliknet med oppdrettstorsk fra Norcod sin lokalitet Frosvika som ble samlet inn i forbindelse med sporingssaken tidligere i år. Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viser at cirka 80 prosent har en genetisk profil som er svært lik oppdrettstorsken i det aktuelle anlegget, opplyser direktoratet i meldingen.

Eggene er samlet inn på ti ulike prøvesteder spredt i sjøområdet rundt Åmøy.

Reaksjoner

Hvorvidt eggene stammer fra gyting i anlegget eller gyting av torsk som har rømt fra anlegget, gir ikke analysene svar på går det videre fram av meldingen.

Det vakte stor oppmerksomhet da lokale fiskere i Meløy i januar kunne melde om mulig rømt oppdrettstorsk i Meløy.

Fiskeridirektoratet har tatt prøver og den eneste torskeoppdretteren i området, Norcod, har saumfart sitt anlegg i jakten på kilden til rømming – uten å finne svar. Selskapet satte ut gjenfangstgarn og ble siden pålagt av myndighetene å slakte ut to oppdrettsmerder etter funn av kjønnsmoden torsk.

Jobber med lys

Torskeoppdretteren opplyste i mars at lysstyringen ikke har fungert så effektivt som forventet og at gonadeutvikling var blitt observert på tre av selskapets lokaliteter. Gonader er en fellesbetegnelse på organer som danner kjønnshormoner til forplantning.

– Lysstyringen vår har ikke vært så effektiv som forventet. Det er gjort mye forskning på hvordan kontrollere dette bedre. Det vil resultere i at vi bruker lys på en annen måte, sa administrerende direktør i Norcod, Christian Riber, under kvartalspresentasjonen i begynnelsen av mars.

Rapporten finnes i sin helhet på Fiskeridirektoratets nettside.