I lys av den norske regjeringens forslag om 40 % ressursskatt på norsk havbruk, og en resulterende totalskatt på 62 %, kansellerer Mowi kjøpet av 914 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til en samlet verdi av 183 millioner kroner, opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Selskapet skriver videre at regjeringens skatteforslag gjør at Mowi ikke lenger kan forsvare kjøpesummen, og at de «respektfullt råder regjeringen til å revurdere forslaget om ressursskatt».

Mowi peker i den sammenheng på havbruksnæringas betydning for Norges fremtid og mener det er i nasjonens beste interesse å se den vokse.

Frykter for Norges rolle

– Men dette forslaget vil skade evnen og investeringsviljen alvorlig. En skattesats på 62 % vil sette en stopper for mange betydelige investeringsplaner langs norskekysten, ikke bare føre til mindre sysselsetting lokalt, men også til en massiv avledning av midler bort fra kystsamfunnene, begrunner Mowi i meldingen.

Verdens største oppdrettsselskap mener at norsk havbruksnæring kan stå overfor det største tilbakeslaget i sin 50-årige historie dersom regjeringens forslag om 62 % skatt vedtas av Stortinget.

– Den ledende posisjonen Norge har står for fall., advarer selskapet.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv om dette er å betrakte som en «trussel» om utflagging, svarer Mowis kommunikasjonsdirektør, Ola Hjetland, følgende til DN.

– Det er det ikke. Det er en poengtering av svekkelsen av den norske havbruksnæringens konkurransekraft en eventuell grunnrenteskatt vil medføre. Det er en beskrivelse av virkeligheten for oss. Å heve kjøpet og poengtere hvor dramatisk dette forslaget er, føler vi er nødvendig.

Grepet fra Mowi føyer seg inn i rekken av flere oppdrettsssaker som i løpet av de siste dagene har valgt å heve kjøp av MTB, samt sette investeringer på vent. I går varslet Lerøy Seafood Group at de hever kjøp av 614 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til en samlet verdi på 123 millioner kroner.