I en pressemelding onsdag melder Fiskeridirektoratet at klagesaksenheten deres opprettholder sitt pålegg om utslakting på tre lokaliteter som tilhører torskeoppdretteren Norcod etter funn av gytemoden torsk.

– Fiskeridirektoratet ga i slutten av februar Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter. Pålegget var i samsvar med selskapets egen utslaktingsplan, hvor merdene skulle være ferdig utslaktet innen 1. april, opplyser direktoratet.

Selskapet klaget på dette vedtaket.

Direktoratet melder også at ytterligere to merder må slaktes ut.

– Norcod fikk også pålegg om å følge opp utviklingen i de resterende merdene. Utviklingen i modningsgrad førte til at Fiskeridirektoratet 4. april påla utslakting av ytterligere to merder på Frosvika, med frist 21. april.