Intrafish har gått gjennom regnskapene til 69 oppdrettsselskaper av laks og ørret som ikke er børsnoterte.

Til sammen hadde disse selskapene inntekter på over 60 milliarder kroner i fjoråret. I snitt kan selskapene også vise til en driftsmargin på 26 prosent.

Best driftsmargin var det Hellesund fiskeoppdrett som hadde, de består av Sørvest laks og Korshavn havbruk. Konsernet kan vise til en driftsmargin på 65 prosent i 2022. Intrafish har ikke lykkes i å få en kommentar til regnskapet fra daglig leder Karl Olaf Jørgensen.