Dette er i tråd med det Fiskeridirektoratet foreslo i august i år.

– Stor betydning

– Endelig har startskuddet gått! Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs. Det er et arbeid som vil være av stor betydning for fremtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring. Arbeidet med å tilrettelegge for offshore havbruk har med dette nådd en ny og viktig milepæl, skriver fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en epost til Intrafish.

Han sier videre at med å starte konsekvensvurderingen av Trænabanken, Frøyabanken nord og Norskerenna sør holder de tempoet oppe med å utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs, samtidig som at de legger til rette for ytterlige vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet.

– Både sameksistens og strenge krav til bærekraft skal selvsagt ha fullt fokus når vi nå går i gang med å legge til rette for offshore havbruk, sier Skjæran.

Kysten utenfor Træna på Helgeland skal nå vurderes for oppdrett. Foto: Arvids Baranovs

I februar startet Lovundlaks sammen med samarbeidspartnere et eget selskap, Utror, som skal stå for kartlegging og eventuelt utvikling av havbruk til havs utenfor Helgelandskysten.

– Vi er tilfredse med at myndighetene nå tar neste skritt for utvikling av en ny havbruksnæring i åpent hav, sier daglig leder Olav-Andreas Ervik til NRK.

Havbruk til havs (HTH)
  • I dag foregår all lakseoppdrett i Norge innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen, men ny teknologi gjør at flere aktører ønsker å gå lenger ut, og utenfor plan- og bygningslovens virkeområde.
  • HTH vil foregå utenfor produksjonsområdene som i dag er hhv. 1, 4 eller 8 nm utenfor grunnlinjene.
  • HTH-tillatelser gis med tidsbegrensning på 25 år. Tillatelsene vil trolig bli solgt på auksjon eller gjennom fastpris med kvalifisering. Dette bestemmes for hver enkelt tildelingsrunde.
  • En HTH-tillatelse knyttes til en bestemt lokalitet og ett bestemt anlegg. Større endringer i anlegget må omsøkes.
  • Nytt regelverk for HTH ble fastsatt 7. november 2022 i laksetildelingsforskriften kapittel 4.
  • Forslag til utredningsprogram for områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken er sendt på høring. Høringsfristen gikk ut 24. mai.
Kilde: Regjeringen.no