Dette er i tråd med det Fiskeridirektoratet foreslo i august i år.

– Stor betydning

– Endelig har startskuddet gått! Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs. Det er et arbeid som vil være av stor betydning for fremtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring. Arbeidet med å tilrettelegge for offshore havbruk har med dette nådd en ny og viktig milepæl, skriver fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en epost til Intrafish.

Han sier videre at med å starte konsekvensvurderingen av Trænabanken, Frøyabanken nord og Norskerenna sør holder de tempoet oppe med å utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs, samtidig som at de legger til rette for ytterlige vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet.

– Både sameksistens og strenge krav til bærekraft skal selvsagt ha fullt fokus når vi nå går i gang med å legge til rette for offshore havbruk, sier Skjæran.

Kysten utenfor Træna på Helgeland skal nå vurderes for oppdrett. Foto: Arvids Baranovs

I februar startet Lovundlaks sammen med samarbeidspartnere et eget selskap, Utror, som skal stå for kartlegging og eventuelt utvikling av havbruk til havs utenfor Helgelandskysten.

– Vi er tilfredse med at myndighetene nå tar neste skritt for utvikling av en ny havbruksnæring i åpent hav, sier daglig leder Olav-Andreas Ervik til NRK.

Havbruk til havs
  • Det jobbes med å utarbeide et tillatelsesregime for havbruk til havs, som er uavhengig av trafikklyssystemet
  • I dag foregår all lakseoppdrett i Norge innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen, men ny teknologi gjør at flere aktører ønsker å gå lenger ut, og utenfor plan- og bygningslovens virkeområde
  • Foreslått yttergrense for havbruk til havs er foreslått varierer fra 1 – 8 nautiske mil utenfor grunnlinjen (ulike grenser i ulike områder)
  • Det er foreslått egne tillatelser med tidsbegrensning på 25 år. Tillatelsene er foreslått solgt på auksjon eller gjennom fastpris med kvalifisering
  • Forslaget fra regjeringen er at tillatelsen knyttes til en bestemt lokalitet og ett bestemt anlegg. Større endringer i anlegget må omsøkes
  • De overordnede forslagene ble i februar sendt på høring. Fristen til å komme med innspill var 1. mai.
Kilde: Regjeringen.no