Det er lokalavisa Kulingen.no som skriver at Statsforvalteren har avslått søknaden om landbasert oppdrett på Verholmen i Meløy etter forurensningsloven.

Øya Verholmen er cirka 820 meter lang og cirka 90 meter bred. En stor del av øya ville disponeres til oppdrettsanlegget – slik illustrasjonen viser.

Da planen ble kjent i 2018 opplyste selskapet at det i utgangspunktet var tenkt en årsproduksjon på 10.000 tonn laks i det landbaserte anlegget.

Negative konsekvenser

Ifølge Kulingen.no peker Statsforvalteren på negative konsekvenser for naturmangfoldet, og særlig fuglelivet i området, som årsaker til avslaget.