I oktober møter Eide Fjordbruk, Fjord Drift og Tombre staten i retten. De mener at samtidig