North Atlantic Seafood Forum (NASF) som for første gang ble holdt i 2005, retter seg inn mot toppsjiktet i verdens sjømatnæring, det vil si ledere, beslutningstakere og nøkkelpersoner.

André Akse er daglig leder i NASF.

Foredrag, input, mingling og møter mellom deltakende aktører har vært sentrale elementer på NASF i alle år.

Deltakelse er ikke gratis.

Ingen av konferansene har overordnet tema, utover at NASF skal være den globale næringa sin «møteplass for strategi og marked».