Det går fram av en børsmelding mandag.

KMC Properties vil ha ansvar for bygging av det nye slakteriet, og arbeidet forventes å starte i 2022, med planlagt ferdigstillelse i 2023/2024, går det fram av meldingen. Partene har blitt enige om en trippel-net «bare-house» leiekontrakt, med en leieperiode på 20 år og påfølgende opsjon på 10 års forlengelse opplyses det.

Slaktevolumet til Slakteriet har økt med 28 prosent de siste fem årene. Anlegget ligger strategisk plassert i industriklyngen Fjord Base i Florø, og vil være topp moderne med robotteknologi og automasjonsløsninger. I tillegg vil anlegget ha produksjonslinjer for filetering og videreforedling av produkter, samt bidra til en betydelig økning av kjøle- og dypfrysingskapasitet, går det fram av meldingen.

Solceller og nye maskiner

Slakteriet vil investere om lag 390 millioner kroner i maskiner og utstyr til anlegget. Anlegget vil i følge meldingen ha en tydelig miljøprofil og vil blant annet være utstyrt med solceller på taket.

Slakteriet ble etablert i 1989 og er et av Norges største slakteselskaper med store anlegg i Florø og Brekke. Selskapet kan vise til god vekst og en god finansiell posisjon, med 191 millioner kroner i inntekter og 34 millioner kroner i ebitdea i 2020.

Kristin Bergstøl Hansen Foto: Torhild Måkestad Martinussen

– Vi ser frem til å samarbeide med KMC Properties ASA om oppføring av vårt nye anlegg. Det nye anlegget gjør at Slakteriet kan øke slaktekapasiteten med opptil 250 prosent, øke konkurranseevnen gjennom sterkt reduserte driftskostnader per enhet og samtidig muliggjøre en betydelig miljøforbedring i form av redusert energiforbruk, utslipp og smitterisiko, uttaler Kristin Bergstøl Hansen, administrerende direktør i Slakteriet, i meldingen.

Betydelig eiendomsselskap

KMC Properties ASA, et eiendomsselskap som spesialiserer seg på industri og logistikkeiendommer, og dette er det fjerde utviklingsprosjektet selskapet har annonsert det siste året, hvorav de to siste er med nye leietakere. KMC Properties portefølje består i dag av over 40 eiendommer, hovedsakelig i Norden, som utgjør omlag 340.000 kvm totalt.

– Vi er svært fornøyde med å inngå denne avtalen med et veletablert selskap som Slakteriet, som blant annet er kjent for sin kvalitet ved slakting av laks, uttaler administrerende direktør i KMC Properties, Liv Malvik, i meldingen.