Fiskeribladet skrev om Vesterålen Havbruks store planer for torskeoppdrett før jul i fjor. Da var ikke lokaliseringen bestemt for slakteriet, men selskapet hadde opsjon på en tomt i Bø.

Bø kommune sa ja til å bygge torskeslakteri før det var klart om torsken kunne vente i havna, skriver NRK. Statsforvalteren har nå sagt nei til ventemerdene og mener man burde sett nærmere på hvor mye et slikt anlegg vil forurenset havet før merdene fylles med torsk.

– Forholdene blir ikke bedre av at slaktelokalitetene er plassert i mer skjermede steder i vannet, skriver Statsforvalteren i et høringssvar, ifølge NRK.

Brynjar Kværnstuen, administrerende direktør i Vesterålen Havbruk Foto: Vesterålen Havbruk

Stort torskeslakteri

Nordlandskommunen har ikke tid til å vente på at det redegjøres for miljøkonsekvenser.

– Vi planlegger Norges største torskeslakteri. Vi kan ikke sitte å se på at vi mister de arbeidsplassene i vår kommune, sier ordfører Sture Pedersen i Bø til NRK.

Torskeslakteriet skal ta imot torsken fra oppdrettsselskapet Norcod. Aktørene i slakteriet sier til NRK at de er helt avhengige av å få løyve til etablering av slakteri og ventemerd i Straumfjord.

Villig til å gå til kongen

Vesterålen Havbruk er et hvitfiskkonsern med base på Myre i Vesterålen. Selskapet driver med oppdrett, fiskemottak, videreforedling, oppdrettsslakteri og utvikling av sporingsteknologi for sjømat. Det jobber i dag 180 medarbeidere i konsernet.

Hvis Statsforvalteren setter foten ned, har lokalpolitikerne fra Bø planen klar.

– Vi anker til Kongen i statsråd. Det er selvsagt litt uvant at man gjør det, men for meg som ordfører i en kommune som roper etter arbeidsplasser er det så viktig å få fram det samfunnsmessige som Statsforvalteren ikke har diskutert i sitt brev, sier Pedersen til NRK.

Ambisjonen til Vesterålen Havbruk er å produsere torsk tilsvarende én fjerdedel av hele den norske totalkvoten, skrev Fiskeribladet i desember.

Sentralt i planene er derfor oppdrettstorsk, 75.000 tonn på sikt, med en noe uviss tidshorisont. I tillegg skal de jobbe for å sikre seg solide 25.000 tonn villfanget fisk.

Selskapet satte ut sin første yngel i Øksnes i august i fjor.

Vesterålen Havbruk er langt fra de eneste på jakt etter gunstige lokaliteter for oppdrett av fisk. Søknadsprosessen kan opp mot to år.