30. august varslet Nærings- og fiskeridepartementet at to prosjekter som tidligere var definert som å være innenfor ordningen for utviklingstillatelser, kan få omgjort vedtakene sine.

De to prosjektene eies av Blar og Erko Seafood. Snuoperasjonen kom som følge av kritikk fra Sivilombudet, etter selskapet Viewpoint Seafarm hadde klaget på saksbehandlingen hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Striden går blant annet på hvor lang frist partene fikk til å ettersende dokumentasjon samt begrepet «betydelig innovasjon».

Blar og Erko Seafood fikk seks måneder på seg til å ettersende dokumentasjon, mens Viewpoint Seafarm kun fikk tre uker.