Store lysekroner, historiske møbler og hvite duker på bordene.

Rundt 150 personer var tirsdag formiddag samlet i de staselige lokalene til Gamle Logen i Oslo sentrum. Rammen var en firetimers arrangement, hvor en ny rapport presenteres – og tunikatburgere serveres til lunsj.

Det er Bellona og Sjømat Norge sammen med en rekke industriaktører har utviklet rapporten «Råvareløftet», en rapport på 224 sider om «Hva skal laksen spise».

Hva laksen spiser er nemlig veldig viktig for laksenæringens klimagassutslipp. Fôret står for rundt tre fjerdedeler av totale klimagassutslipp i næringen.