Midt i juli oppgir direktoratet på heimesida si at det hittil i år er registrert 11 bekreftede rømminger fra norske oppdrettsanlegg. Bare 35 er laks, men totalt er det rømt nesten 2300 oppdrettsfisk.

Det er vanskelig å lese halvårstall ut fra tidligere rømmingsstatistikker, men i hele fjor rømte drøyt 61.000 laks mens 13.000 ble gjenfanget.

Etterslep

2019 var et toppår med nesten 290.000 rømte oppdrettslaks. Drøyt 115.000 ble gjenfanget.

Senest onsdag, havnet flere tusen smolt på rømmen i Kristiansund kommune, etter å ha rømt fra brønnbåten som skulle levere fisken til et oppdrettsanlegg.