Eide uttaler seg som industrimann og privatperson. Han har mange styreverv i norsk laksenæring. Han er tidligere konsernsjef i norske Salmar, som nå er blitt verdens nest største lakseprodusent. Rundt 2005 var han mannen bak opprettelsen av nye Marine Harvest, nå Mowi, som umiddelbart ble verdens desidert største lakseprodusent. Han har også bakgrunn fra oljebransjen – og landbruk.

I et intervju med IntraFish spør Eide om hvorfor regjeringen ikke tør tallfeste vekst i lakseproduksjonen.

– Hvorfor er det så viktig med slike konkrete vekstmål?

– Uten vekstmål vil ikke myndighetene ha insitament til å klargjøre arealer for havbruk langs leia, sier han til IntraFish.