– Jeg frykter at norsk laksenæring kan ødelegge vekstmulighetene sine fordi den definerer åpne nøter som sitt fremste konkurransefortrinn, sier Eide.

Han er én av næringas grand old men. Han har vært med i over 30 år og har en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Salmar, som er verdens nest største lakseprodusent.

I likhet med laksen går han gjerne mot straumen. For eksempel tør han si offentlig at han er i tvil om det er lurt å satse på landbasert oppdrett i Norge.