– Jeg frykter at norsk laksenæring kan ødelegge vekstmulighetene sine fordi den definerer åpne nøter som sitt