Det var under et tilsyn i august 2017 at det ble avdekket at lakseselskapet Arnøy Laks i Nord-Troms hadde tatt i bruk et nytt slaktemerdanlegg uten at det forelå anleggssertifikat