Vesterålen Havbruk AS søker om dispensasjon fra kystsoneplanen for å etablere tre lokaliteter for torskeoppdrett i Kvæfjord og Gullesfjord, skriver Bladet Vesterålen.

Vesterålen Havbruk er ifølge proff.no eid av André Reinholdtsen gjennom Reinholdtsen Holding.

De tre anleggene skal muliggjøre en helårlig produksjon av oppdrettstorsk for videre bearbeiding i regionen, heter det i søknaden, ifølge Bladet Vesterålen.

En av lokalitetene selskapet har søkt er ved Forøya i Kvæfjord. Det planlagte anlegget vil bestå av ti merder, ifølge avisa.

Fiskeribladet har tidligere skrevet at Reinholdtsen har søkt om å få etablere fire oppdrettsanlegg for torsk i Vesterålen. Dette er en del av et konsept som skal forsyne filetfabrikken Primex med råstoff hele året.

I vår kjøpte kjøpte Myre Havbruk Holmøy fiskemottak i Myre havn. Tanken bak oppkjøpet var å sikre mottak av levendelagret torsk og oppdrettstorsk.