Det landbaserte lakseselskapet Andfjord Salmon uttalte i mars at de setter smolt i anlegget i andre kvartal i 2022. Dette ble også gjentatt i årsrapporten som ble lagt ut fredag.

I ledelsen er det bare to personer som ifølge årsrapporten har mottatt lønn i 2021.

Det er administrerende direktør, Martin Rasmussen, som mottok i overkant av 1,3 millioner kroner i lønn. Styremedlem Roy Bernt Pettersen fikk totalt mer i godtgjørelse for 2021 enn Rasmussen. Med en lønn på 1,2 millioner kroner og styregodtgjørelse på over 200.000,