Sintef har kartlagt hva som kjennetegner selskapene som søkte på utviklingstillatelser i oppdrettsnæringen og hvordan næringen svarte på sjansen til å få slike tillatelser.

– Det mest åpenbare funnet er at de som var inspirert av olje- og gassektoren hadde mest suksess. Over halvparten av disse fikk tildelt lisenser. De tradisjonelle plastringene hadde ikke suksess, og er nok ikke sett på som innovative nok, uttalte seniorforsker Heidi Moe Føre under sin presentasjon av tallmaterialet på Aqua Nor.

Utviklingskonsesjoner
  • Formålet med utviklingskonsesjoner er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som lakseoppdrettsnæringen står overfor
  • En utviklingskonsesjon kan gjøres om til en vanlig matfiskkonsesjon etter endt prosjektperiode.