Sintef har kartlagt hva som kjennetegner selskapene som søkte på utviklingstillatelser i oppdrettsnæringen og hvordan næringen svarte på sjansen til å få slike tillatelser.