Søndag ble det rapportert om plutselig fiskedød hos Statt Torsk AS på anlegget sitt på Stokkeneset. Statt Torsk er en helnorsk produsent av oppdrettstorsk lokalisert på Stadlandet ved Vanylvsfjorden i Vestland fylke.

106 tonn

I en børsmelding fredag opplyser selskapet at totalt 48.000 fisk gikk tapt, det tilsvarer en biomasse på rundt 106 tonn - og utgjør 24 prosent av fisken i anlegget.

Resultater av prøver tatt er forventet neste uke, men selskapet vurderer fortsatt at hendelsen var forårsaket av ekstern hendelse.

Hendelsen var isolert til to av tre merder i anlegget på Stokkeneset, og ble rapportert mandag denne uken.

Økonomiske tap

Forventet salgsvolum i høst reduseres med rundt 200 tonn til omtrent 600 tonn, kommer det frem i meldingen.

Basert på full produksjon utgjør dette omtrent 5 prosent av kapasiteten i et anlegg.

I meldingen kommer det frem at selskapet må beregne økonomiske tap sammen med forsikringsselskapet, som vil ta tid, men at hendelsen ikke vil føre til forsinkelser i selskapets planer.

En endelig rapport skal være klar om to uker.