Torsdag 26. august meldte Midt-Norsk havbruk inn til Fiskeridirektoratet at laks hadde rømt fra lokaliteten i Dolma N. På den tiden var omfanget av rømningen uklar, og selskapet oppga