Onsdag og torsdag var det auksjon av lakse- og ørrettillatelser. Til sammen kjøpte 22 selskaper 24.644 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) ekstra til produksjonen sint. Totalt betalte de nærmere 3,8 milliarder kroner for veksten.

Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8243 tonn ikke ble solgt.

– Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen, og det er mange aktører som har budt. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Det familieeide selskapet Bjørøya i Flatanger i Trøndelag kjøpte mest produksjonskapasitet og sikret seg 3800 tonn MTB til 597,7 millioner kroner.

Minstepris var fra 100.000 til 128.000 kroner per tonn.

Auksjonen skulle vært ferdig onsdag, men ble utsatt fordi rundetiden var for kort.