Det var 31. august at Lerøy Vest meldte fra til Fiskeridirektoratet om at de hadde oppdaget et større hull i nota ved lokaliteten Naveide i Austevoll.

Skaden ble oppdaget under en ROV-inspeksjon etter at Fiskeridirektoratet hadde fått inn tips om fangst av regnbueørret i Korsfjorden-området.

Daglig leder Morten E. Fjæreide forteller til Fiskeribladet at de ennå ikke har klart å finne årsaken til flengen i nota.

– Vi jobber videre med flere hypoteser på hvordan dette kan ha skjedd, og vi håper vi finner årsaken. Hullet var virka 1,5 meter langt og cirka 1 meter bredt på cirka 3 meters dyp, skriver Fjæreide i en epost til Fiskeribladet.

– Vi gjør alt vi kan for å redusere skadeomfanget. har daglig leder Morten Fjæreide Lerøy Sjøtroll uttalt. Foto: Joar Offerdal Vatlestad

Cirka 15.000 mangler

De ansatte har gjort en telling av ørreten som er igjen i merden, og basert på den har selskapet et avvik på cirka 15.000 fisk, opplyser Fjæreide.

– Så langt har vi en gjenfangst på omtrent 2000 ørret som er rapportert inn til oss og Fiskeridirektoratet. Vi fortsetter egen gjenfangst i og rundt lokaliteten, samt at vi har tre fiskere som jobber for oss med gjenfangst etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet, skriver han.

Opprettet tilsynssak

Fiskeridirektoratet har pålagt Lerøy Vest overvåking og uttak av regnbueørret i vassdrag. Fiskeridirektoratet varslet denne uka at det er fanget regnbueørret i kommunene Bergen, Austevoll, Øygarden og Bjørnafjorden.

Direktoratet opplyser i meldingen at de jevnlig mottar andre tips om fangster i sjø og vassdrag.

Direktoratet skriver i meldingen at det er snakk om en større rømming – av fisk på cirka 3 kilo.

De rundt 30 tipsene folk har kommet med, strekker seg over området Korsfjorden–Fusafjorden, men det er også tatt regnbueørret i Oselva og ved elveutløpene i Sævareid og Eikelandsosen, går det fram av meldingen.

Fiskeridirektoratet opplyser videre at de har opprettet tilsynssak etter hendelsen, og at de har vært på inspeksjon ved lokaliteten.

Vil ha tips

Direktoratet ber publikum som ønsker å levere inn fangst om å kontakte Lerøy Vest Sjø om dette. Selskapet har også utlovet dusør på 250 kroner per regnbueørret.

Fiskeridirektoratet ønsker flere tips i saken.

– Vi kan ikke utelukke at fisk fra denne hendelsen har spredt seg over et større område og Fiskeridirektoratet ber derfor publikum om å melde inn tips om eventuell fangst av regnbueørret i direktoratets digitale tipsløsing. Det er mulig å være anonym ved innmelding av slike tips, skriver direktoratet.

«Vi beklager og er lei oss for det som har skjedd», slo Lerøy fast i en pressemelding rett etter hendelsen.