– I dag hatt vi hatt besøk av 30 stykker fra Australia. Vi har vist dem rundt på fôrflåten, og så kom dere. Ellers har vi handlet, ryddet og vasket litt. Og tatt dødfisk, sier røkter Tim Harestad (22) til IntraFish.

Kort tid etterpå er han i full sving som omvisende guide for deltakerne på den nye fôrflåten ved Store Teistholmen, som er en undervisningsflåte som Grieg Seafood har i samarbeid med Strand videregående skole.