– Det er hevet over enhver tvil at videre bærekraftig vekst i næringen krever offentlige virkemidler som gir sterke incentiver til innovasjon og adferdsendring i næringen. Det er vår klare oppfatning at dagens regime i altfor liten grad er tuftet på incentiver til teknologiutvikling som trekker næringen i riktig retning, står det i Menon Economics ferske rapport om havbruksnæringen.

Pisk og gulrot

Rapporten er skrevet på oppdrag av organisasjonen Norske Lakseelver, og beskriver løsninger på miljø- og velferdsproblemene som genereres av oppdrettsnæringen i Norge, og hvordan næringen skal kunne vokse over tid.