Rapport om ringvirkningene til brønnbåtnæringen

Konsulentselskapet Menon har på oppdrag fra Kystrederiene analysert ringvirkningene som genereres av den økonomiske aktiviteten til den norske brønnbåtnæringen. Modellresultatene fra analysen til Menon peker på at virkningene av den økonomiske aktiviteten hos brønnbåtrederiene er betydelige.