Rapport om ringvirkningene til brønnbåtnæringen

Konsulentselskapet Menon har på oppdrag fra Kystrederiene analysert ringvirkningene som genereres av den økonomiske aktiviteten til den norske brønnbåtnæringen. Modellresultatene fra analysen til Menon peker på at virkningene av den økonomiske aktiviteten hos brønnbåtrederiene er betydelige. Dette er hovedfunnene i rapporten:

  • Verdiskapingseffekter: Fem milliarder kroner.
  • Sysselsettingseffekter: 4400 sysselsatte.
  • Skatteeffekter: 1.1 milliarder kroner.
  • Produktivitet: 1.15 milliarder kroner per sysselsatt.
Kilde: Menon

Brønnbåtrederiene skaper og legger grunnlag for fem milliarder kroner i årlig verdiskaping. Verdiskapingseffektene fordeler seg på to milliarder kroner i direkte verdiskaping hos brønnbåtrederiene, og tre milliarder kroner i indirekte effekter, viser en rapport om næringens ringvirkninger som Menon har laget på oppdrag for Kystrederiene.