– Slik jeg ser det er det ingen støtte å få for oss som har vanlig produksjon. Det er bare 25 prosent over 70 øre. Det er ingenting, sier daglig leder Tover Torgersen i Fonn Egersund og Løiningen.

Tove Torgersen er daglig leder i sjømatprodusenten Fonn Egersund AS og rekeprodusenten Løining AS. Hun sier høye strømpriser er tragisk og tøft for små bedrifter i fiskerinæringen, men også i andre næringer.