– Det føles veldig hardt å bli rammet. Vi små oppdrettere blir ikke skjermet, sier daglig leder Edvard Melingen til IntraFish.

Selskapet Austevoll Melaks er eid av Melingen-familien og har tre konsesjoner. Selskapet holder til i oppdretts- og fiskerikommunen Austevoll.

Nyheten om at regjeringen ønsker å innføre grunnrente på havbruk kom 28. september. I tillegg kommer en økning i produksjonsavgift og innføring av naturressursrente. Dette blir ikke godt mottatt i selskapet.

– Uansett om vi tjener penger eller ikke, skal vi betale ekstra skatt.