Wenberg Fiskeoppdrett startet virksomheten tidlig på 1980-tallet. Den gang fôret gründerne og de små sønnene deres – Ørjan og Geir som i dag driver firmaet – laksen med ausekar fra robåt, uten redningsvest. I dag 40 år seinere går oppdrettsselskapet så det suser, og selskapet satser på høgteknologi og innovasjonspark.

Første leietaker etter Wenberg Fiskeoppdrett er teknologiselskapet Stingray Marine Solutions. Grunnsteinen til det nye bygget er en metallkasse med glasslokk. I kassen ligger et fotografi av styreleder Geir Wenberg i havbruksselskapet og daglig leder John Arne Breivik i Stingray.