Russland invaderer Ukraina med militære styrker. Hele verden følger med i gru, og her i landet gjelder det ikke minst dem som handler med Russland og Ukraina, for eksempel med sjømat.

Vestlige land har allerede varslet at de vil innføre straffereaksjoner mot Russland.

Russland innførte i 2014 forbud mot import av norsk sjømat, men forbudet gjelder ikke levende fisk, det vil si smolt.

IMPORTSTOPP