Russland invaderer Ukraina med militære styrker. Hele verden følger med i gru, og her i landet gjelder det ikke minst dem som handler med Russland og Ukraina, for eksempel med sjømat.

Vestlige land har allerede varslet at de vil innføre straffereaksjoner mot Russland.

Russland innførte i 2014 forbud mot import av norsk sjømat, men forbudet gjelder ikke levende fisk, det vil si smolt.

IMPORTSTOPP
  • Russland innførte i 2014 importstopp på mat og sjømatprodukter fra en rekke vestlige land som USA, EU, Canada, Australia og Norge
  • Det kom som følge av en beslutning fra EU om å iverksette omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland for den rollen Moskva spiller i den kontinuerlige uroen i Øst-Ukraina
  • Importstoppen rammet norsk lakseeksport til Russland, en eksport som var i ferd med å vokse seg stor
  • Russland var Norges største sjømatmarked i 2013, og lå an til å bli størst også i 2014, da forbudet kom i august samme år

Bekymret

I fjor solgte Norge...