– Det vil jeg si, vi samler inn ganske gode og viktige data for det som skal gå inn i bestandskartlegging og neste års kvoterådgivning for snøkrabbe, sier toktleder Ann Merete Hjelset til Fiskeribladet.

Hun er i tillegg bestandsansvarlig for snøkrabbe ved Havforskningsinstituttet (HI) sin faggruppe for bentiske ressurser.

Lenge sto årets snøkrabbetokt i fare for å bli avlyst, fordi må HI kutte 170 millioner i sine budsjetter, blant annet på grunn av økte driftskostnader. I revidert statsbudsjett fikk instituttet derimot kompensasjon, som hindret en del av de varslede kuttene i toktprogrammet.